Acreditări

Acreditarea jurnaliștilor pentru evenimentele Corului Național de Cameră Madrigal este pe durata unei întregi stagiuni. Numărul maxim de jurnaliști acreditați pentru o publicație este de 2 persoane (exemplu: reporter însoțit de fotograf sau cameraman) cu excepția partenerilor media.

Pentru obținerea unei acreditări, instituția de presă solicitantă se va adresa, în scris, în format electronic, organizatorilor (conform  formularului model). Solicitarea va fi datată, semnată și stampilată de directorul instituției media respective sau de către freelancer. CNC Madrigal organizează anual câte o sesiune de acreditări, de regulă înaintea începerii stagiunii artistice.

Jurnalistului acreditat i se eliberează o legitimație personală care îi permite accesul la concertele organizate de către CNC Madrigal. Legitimațiile de acreditare nu sunt transmisibile și sunt valabile doar însoțite de actul de identitate în baza cărora au fost emise. Procedurile de refuz ale acordării acreditării sau de retragere a acreditării unui jurnalist se pot declanșa numai pentru fapte care împiedică desfășurarea normală a activității CNC Madrigal sau în cazul în care se constată abateri grave sau repetate de la normele deontologiei profesionale, abateri care produc un prejudiciu imaginii publice a CNC Madrigal.

Pentru orice informații, programări interviuri, întrebări degate de activitatea CNC Madrigal, stă la dispoziția jurnaliștilor acreditați/neacreditați adresa de email comunicare.madrigal@gmail.com

Descarca formularul de acreditare